EN | GR
 Κεντρικό μενού
Skip Navigation Links
ΕισαγωγήExpand Εισαγωγή
ΑκαδημαϊκάExpand Ακαδημαϊκά
Πρόγραμμα σπουδώνExpand Πρόγραμμα σπουδών
Προσωπικό του Τμήματος
ΥπηρεσίεςExpand Υπηρεσίες
ΜεταπτυχιακόExpand Μεταπτυχιακό
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συζητήσεις
 Είσοδος χρήστη
Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Κωδικός ασφαλείας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 141,
57400
 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013 621
Φαξ: 2310 791 132
E-mail: infoel@teithe.gr

Facebook

Android εφαρμογή της σελίδας

Σελίδα ΑΤΕΙΘ: www.teithe.gr


Καταγραφή αποφοίτων

Η βάση δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Κεντρική5-752 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τύπος διδασκαλίας Διάφορες μορφές διδασκαλίας
Εβδομ. ώρες διδασκαλίας 2  
Πιστωτικές μονάδες 3  
Ηλεκτρονική σελίδα http://www.el.teithe.gr/Lessons.aspx?View=Content&ID=113
   
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τη δομή τους, τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους, τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
● Να αναπτύσσει την αρχιτεκτονική των συστημάτων κινητών επικοινωνιών.
● Να περιγράφει τις μεθόδους πολλαπλής πρόσβασης των συστημάτων κινητών επικοινωνιών και να εξηγεί τις ομοιότητες και διαφορές τους στο φυσικό επίπεδο.
● Να εξηγεί τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων κινητών επικοινωνιών και να προσδιορίζει τα στοιχεία δικτύου που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους.
● Να συγκρίνει τα συστήματα κινητών επικοινωνιών ως προς τη χωρητικότητα, την κάλυψη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
● Να κατανοεί, να υπολογίζει και να αξιολογεί τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες λειτουργίας των συστημάτων κινητών επικοινωνιών.
● Να αναγνωρίζει τη διεθνή ορολογία και να εξετάζει σχετικές προδιαγραφές.

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

• Εισαγωγή στις κινητές επικοινωνίες: Εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών, GSM/GPRS (2-2.5G), UMTS/HSPA (3-3.5G), LTE/mobile WiMAX και LTE-Advanced (4G). Περιγραφή βασικών υπηρεσιών, κατηγορίες υπηρεσιών, ρυθμοί μετάδοσης, ποιότητα υπηρεσιών (QoS). Μελέτη και διερεύνηση προδιαγραφών (ETSI/3GPP, IEEE).
• Αρχιτεκτονική των δικτύων κινητών επικοινωνιών 2ης, 3ης και 4ης γενιάς: (1) δίκτυο κορμού (core network), εξέλιξη από γενιά σε γενιά και συγκλίσεις, (2) δίκτυο πρόσβασης (access network). Διεπαφές (interfaces) μεταξύ των στοιχείων του δικτύου, στοίβες πρωτοκόλλων (protocol stacks) των διεπαφών.
• Περιγραφή της διεπαφής αέρα (air interface): Κυψελοειδής δομή στα συστήματα 2ης, 3ης και 4ης γενιάς κινητών επικοινωνιών, τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης FDMA/TDMA, WCDMA, OFDMA/SC-FDMA. Οργάνωση πληροφορίας στο επίπεδο χρήστη (user plane) και ελέγχου (control plane), πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε γενιά.
• Διαχείριση πόρων ραδιοδικτύου (Radio Resource Management) στα συστήματα 2ης, 3ης και 4ης γενιάς. Προγραμματισμός/δρομολόγηση κίνησης (scheduling), προσαρμογή ζεύξης (link adaptation), έλεγχος ισχύος (power control). Τεχνικές βελτίωσης ραδιοκάλυψης και αύξησης χωρητικότητας.
• Βασικές λειτουργίες δικτύων κινητής επικοινωνίας: Διαχείριση κινητικότητας (mobility management), διαδικασίες πρόσβασης στο δίκτυο, επιλογή κυψέλης (cell selection / reselection), ενημέρωση/εγγραφή θέσης (location registration/update), paging. Διαδικασίες μεταπομπής κλήσης (handover procedures). Διαχείριση σύνδεσης (connection management), έναρξη/τερματισμός κλήσεων (call/session setup/release).
• Βασικός σχεδιασμός ραδιοδικτύου στην 2η, 3η και 4η γενιά: Διαστασιοποίηση και βασικές αρχές διασφάλισης της κάλυψης και της απαιτούμενης χωρητικότητας. Κάλυψη κυψέλης και παρεμβολές, κριτήρια αξιολόγησης και ποιοτικοί δείκτες δικτύων.

   
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Ι. Γραπτή τελική Εξέταση (ΓΕ) (50%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
- Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Γραπτή Εργασία & Δημόσια Παρουσίαση (ΓΕΔΠ) (50%)
Οι εργασίες ανατίθενται σε ομάδες που αποτελούνται από δύο ή το πολύ τρεις φοιτητές και σχετίζονται με σύγχρονα θέματα των συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Απαιτούν τη διερεύνηση και μελέτη σύγχρονης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, τη συγγραφή κειμένου 2500-3000 λέξεων και παρουσίαση διάρκειας 15-20 λεπτών.

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,5 + ΓΕΔΠ*0,5) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης Ι, και ΙΙ  πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

   
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

• Α. Κανάτας, Φ. Κωνσταντίνου, Γ. Πάντος, Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών. Α. Παπασωτηρίου & Σια Ο.Ε., 2013. ISBN 978-960-491-086-1.
• Μ. Θεολόγου, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2010. ISBN 978-960-418-278-7.

Ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα:
• W.C.Y. Lee, Wireless and Cellular Communications. Mc Graw-Hill, 2006 (3rd ed). ISBN: 9780071436861.
• H. Holma and A. Toskala A., WCDMA for UMTS. John Wiley & Sons, Ltd. 2007 (4th ed). ISBN 978-0-470-31933-8.
• H. Holma and A. Toskala A., LTE for UMTS. John Wiley & Sons, Ltd. 2011 (2nd ed). ISBN 978-0-470-66000-3.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
IEEE Transactions on Communications
IEEE Transactions on Wireless Communications
Wiley Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
IEEE Communications Magazine

 
Επιστροφή
Σχετικά | Online χρήστες: 44
el.teithe.gr © 2002-2019