EN | GR
 Κεντρικό μενού
Skip Navigation Links
ΕισαγωγήExpand Εισαγωγή
ΑκαδημαϊκάExpand Ακαδημαϊκά
Πρόγραμμα σπουδώνExpand Πρόγραμμα σπουδών
Προσωπικό του Τμήματος
ΥπηρεσίεςExpand Υπηρεσίες
ΜεταπτυχιακόExpand Μεταπτυχιακό
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συζητήσεις
 Είσοδος χρήστη
Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Κωδικός ασφαλείας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 141,
57400
 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013 621
Φαξ: 2310 791 132
E-mail: infoel@teithe.gr

Facebook

Android εφαρμογή της σελίδας

Σελίδα ΑΤΕΙΘ: www.teithe.gr


Καταγραφή αποφοίτων

Η βάση δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Κεντρική5-682 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τύπος διδασκαλίας

Διάφορες μορφές διδασκαλίας

Εβδομ. ώρες διδασκαλίας

2

 

Πιστωτικές μονάδες

3

 

Ηλεκτρονική σελίδα

http://www.el.teithe.gr/Page.aspx?Type=0&ID=152

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της τεχνολογίας για την παραγωγή μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού σύγχρονων δικτύων διανομής καθώς και των γενικών αρχών ρύθμισης της τάσης. Τέλος αναλύονται οι μέθοδοι και οι τρόποι βελτίωσης του παράγοντα ισχύος, που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, ελαττώνοντας τις εκπομπές ρύπων προς το περιβάλλον, γεγονός πολύ σημαντικό στις μέρες μας.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής /ρια θα είναι σε θέση να:

·         Περιγράφει τα βασικά ορόσημα της ιστορικής αναδρομής που αφορά στον τρόπο παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να αναγνωρίζει και να εξηγεί τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και τις σύγχρονες τεχνικές που ακολουθούνται για διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο.

·         Αναγνωρίζει και να διακρίνει τις μεθόδους και την τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς.

·         Εξηγεί τη λειτουργία των σύγχρονων τριφασικών γεννητριών και μετασχηματιστών

·         Εξηγεί τις βασικές αρχές που διέπουν τις εναέριες γραμμές μεταφοράς μικρού και μεγάλου μήκους καθώς επίσης και των υπόγειων καλωδίων.

·         Αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις κυριότερες μεθόδους βελτίωσης του συντελεστή ισχύος για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου.

·         Αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα βασικά χαρακτηριστικά των αγωγών εναέριων δικτύων 230/400 kV, καλωδίων υπόγειων δικτύων 230/400 kV και μετασχηματιστών 20/0,4 kV.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

·          Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή.

·          Εισαγωγή στις Σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες.

·          Είδη και κατασκευή Μετασχηματιστών.

·          Θεωρητική ανάλυση λειτουργίας πραγματικών Μετασχηματιστών

·          Γραμμές μεταφοράς μικρού και μεγάλου μήκους.

·          Εξισώσεις του δικτύου.

·          Η ρύθμιση της τάσης.

·          Ευστάθεια του συστήματος.

·          Εναέριες γραμμές.

·          Υπόγεια καλώδια.

·          Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

·          Σταθερές R, L, C, των γραμμών μεταφοράς.

·          Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος.

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (50%) που περιλαμβάνει θεωρητικά θέματα και επίλυση προβλημάτων με

συνδυασμό γνώσεων της θεωρίας, υπολογισμούς και κριτική αξιολόγηση.

 

ΙΙ. Ατομική Εργασία (ΑΕ) (30 %)

- Οι ατομικές εργασίες ανατίθενται και εκτελούνται σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες

προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στην αρχή του εξαμήνου.

 

III. Παρουσίαση Μελέτης (ΠΜ) (20 %)

- Γίνεται παρουσιάση μελέτης από τους/τις φοιτητές/ριες σε ομάδες των δύο (συνήθως) ατόμων. Περιλαμβάνει ένα αρχείο παρουσίασης με περίπου 25 διαφάνειες. Η παρουσίαση των εργασιών (διάρκειας 20΄- 30΄) γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλους/όλες τους/τις φοιτητές/ριες.

 

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,50 + ΑΕ*0,30 + ΠΜ*0,20) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους/στις φοιτητές/ριες από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα:

·         Ξανθός Β, Παραγωγή - μεταφορά - διανομή : μέτρηση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Εκδόσεις Ζήτη, 2003, ISBN 960-431-503-X

·         Μαλατέστας Π., Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2014, ISBN: 978-960-418-478-1

·         Κάλφας Μ, Παραγωγή, μεταφορά & διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκδόσεις Ίων, 1997. ISBN 960-405-739-1

 

Ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα:

·         Leonard L. Grigsby, Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, Third Edition, Publisher: CRC Press, 2012, ISBN 9781439856284

·         S.N. Singh, Electric Power Generation, Transmission and Distribution, Publisher: PHI Learning, 2008, ISBN 10: 8120335600/ISBN 13: 9788120335608

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

·         IEEE Transactions on Power Delivery

·         IET Generation, Transmission & Distribution

·         IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems

Επιστροφή

 

Σχετικά | Online χρήστες: 2
el.teithe.gr © 2002-2019