EN | GR
 Κεντρικό μενού
Skip Navigation Links
ΕισαγωγήExpand Εισαγωγή
ΑκαδημαϊκάExpand Ακαδημαϊκά
Πρόγραμμα σπουδώνExpand Πρόγραμμα σπουδών
Προσωπικό του Τμήματος
ΥπηρεσίεςExpand Υπηρεσίες
ΜεταπτυχιακόExpand Μεταπτυχιακό
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συζητήσεις
 Είσοδος χρήστη
Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Κωδικός ασφαλείας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 141,
57400
 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013 621
Φαξ: 2310 791 132
E-mail: infoel@teithe.gr

Facebook

Android εφαρμογή της σελίδας

Σελίδα ΑΤΕΙΘ: www.teithe.gr


Καταγραφή αποφοίτων

Η βάση δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Κεντρική5-781 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Τύπος διδασκαλίας

Διάφορες μορφές διδασκαλίας

Εβδομ. ώρες διδασκαλίας

2

 

Πιστωτικές μονάδες

3

 

Ηλεκτρονική σελίδα

http://www.el.teithe.gr/Page.aspx?Type=0&ID=153

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων με τις

γλώσσες VHDL/ Schematic και Verilog με προγραμματισμό FPGA σε επαναπροσδιοριζόμενες πλατφόρμες

καθώς και των γενικών αρχών της αρχιτεκτονικής τους.

Το μάθημα θα δώσει στους φοιτητές θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εργαστηριακή εμπειρία στον σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. Το μάθημα δίνει έμφαση στο σχεδιασμό συστημάτων hardware και software σε διατάξεις FPGA (επαναπρογραμματιζόμενη λογική, reconfigurable logic). Στα εργαστηριακά μαθήματα οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν συστήματα FPGA και εργαλεία σχεδιασμού hardware και sοftware για να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν συστήματα Systems On Chip για κάποια εφαρμογή.

Το μάθημα έχει εργασία στην οποίο οι φοιτητές δουλεύοντας σε ομάδες καλούνται να υλοποιήσουν ένα

ενσωματωμένο σύστημα που οι ίδιοι θα επιλέξουν. To project περιλαμβάνει επίδειξη (demo) του συστήματος στην τάξη, παρουσίαση και report.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·         Χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία σχεδιασμού ψηφιακού κυκλώματος με τη γλώσσα VHDL/Schematic και προγραμματισμός του FPGA

·         Χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία σχεδιασμού ψηφιακού κυκλώματος με τη γλώσσα Verilog και προγραμματισμός του FPGA

·         Κατανοεί τη δομή και τη λειτουργικότητα ενός πολύπλοκου System On Chip

·         Κατανοεί και να χρησιμοποιεί την δυνατότητα του reconfigurability

·         Αποκτήσει νέες γνώσεις στον σχεδιασμό υλικού και λογισμικού για ένα τέτοιο υπολογιστικό σύστημα.

·         Εργαστεί και να κατανοήσει σε πρακτικό επίπεδο έννοιες όπως hardware design, systems software, system on chips, κοκ

Οι διαλέξεις του μαθήματος χρησιμοποιούνται κυρίως για να υποστηρίξουν την θεωρία που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Η διάρθρωση της ύλης φαίνεται παρακάτω:

·         Δομή και Λειτουργία FPGΑ

·         Εισαγωγή στην υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων με FPGA

·         Μοντελοποίηση - Εισαγωγή στη σχηματική γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL

·         Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog

·         Οντότητες και Αρχιτεκτονική της γλώσσας VHDL

·         Τρόποι περιγραφής με VHDL: συμπεριφοράς, ροής δεδομένων, δομική

·         Τύποι δεδομένων, δήλωση στοιχείων κυκλώματος

·         Δημιουργία υποπρογραμμάτων, πακέτων, βιβλιοθηκών, διατάξεων

·         Χειρισμός χρονικής ροής - Ακολουθιακές και Συντρέχουσες προτάσεις

·         Περιγραφή εργαστηριακού αναπτυξιακού συστήματος

·         Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού - Βοηθητικά εργαλεία

·         Ενσωματωμένα συστήματα

·         Μεθοδολογία σχεδιασμού συστημάτων FPGA

·         Τεχνολογία και αρχιτεκτονική μοντέρνων FPGA

·         Virtex και Spartan FPGAs ως παραδείγματα μοντέρνων αναδιατασσόμενων αρχιτεκτονικών.

·         Synthesis, placement, routing σε FPGAs

·         Ενσωματωμένοι επεξεργαστές (παράδειγμα επεξεργαστή Microblaze της Xilinx)

·         Αρχιτεκτονική System on chip βασισμένα στον επεξεργαστή Microblaze

·         Matlab – Simulink – Xilinx System Generator – Xilinx ISE

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει είτε από την γραπτή τελική εξέταση του εξαμήνου είτε από απαλλακτική των εξετάσεων εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Η εργασία αφορά σε θέματα που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στον προγραμματισμό επαναπροσδιοριζόμενων ψηφιακών κυκλωμάτων και παρουσιάζεται από τους φοιτητές σε ομάδες των δύο (συνήθως) ατόμων. Βασίζεται σε πρόσφατη και αξιόπιστη βιβλιογραφία και περιλαμβάνει περιγραφή με κείμενο περίπου 2000 λέξεων και αρχείο παρουσίασης με περίπου 25 διαφάνειες. Η παρουσίαση των εργασιών (διάρκειας 20΄- 30΄) γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

·         Digital design: an embedded systems approach using VHDL, P.J. Ashenden, Morgan Kaufmann, 2008. (Μεταφρασμένη έκδοση Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010).

·         “Embedded Computing, A VLIW Approach to Architecture, Compilers and Tools”, by Josh Fisher, Paolo Faraboschi, Cliff Young, Morgan Kaufmann Publishers, 2005

·         Kang Sung - Mo (Steve), Leblebici Yusuf, Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS, Εκδ. Τζιόλα.

·         P.R. Gray, P.J. Hurst, S.H. Lewis, R.G. Meyer, Ανάλυση και Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Εκδ. Κλειδάριθμος.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

·         ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRESTS)

·         International Journal of Reconfigurable Computing

·         IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems

Επιστροφή

 

Σχετικά | Online χρήστες: 37
el.teithe.gr © 2002-2019