EN | GR
 Κεντρικό μενού
Skip Navigation Links
ΕισαγωγήExpand Εισαγωγή
ΑκαδημαϊκάExpand Ακαδημαϊκά
Πρόγραμμα σπουδώνExpand Πρόγραμμα σπουδών
Προσωπικό του Τμήματος
ΥπηρεσίεςExpand Υπηρεσίες
ΜεταπτυχιακόExpand Μεταπτυχιακό
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συζητήσεις
 Είσοδος χρήστη
Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Κωδικός ασφαλείας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 141,
57400
 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013 621
Φαξ: 2310 791 132
E-mail: infoel@teithe.gr

Facebook

Android εφαρμογή της σελίδας

Σελίδα ΑΤΕΙΘ: www.teithe.gr


Καταγραφή αποφοίτων

Η βάση δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Κεντρική5-261 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Τύπος διδασκαλίας Διάφορες μορφές διδασκαλίας
Εβδομ. ώρες διδασκαλίας 4  
Πιστωτικές μονάδες 4  
Ηλεκτρονική σελίδα http://www.el.teithe.gr/Lessons.aspx?View=Content&ID=18
   
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη διενέργεια και την
ανάλυση μετρήσεων των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών. Επίσης να αποκτήσει ο φοιτητής τις
απαραίτητες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσει: Το σχηματικό διάγραμμα ενός
κυκλώματος, το τυπωμένο κύκλωμα του παραπάνω κυκλώματος και να δημιουργήσει το αρχείο που
είναι απαραίτητο για να τυπωθεί το τυπωμένο κύκλωμα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να είναι σε θέση να
κατασκευάζει πλακέτες, να τοποθετεί τα εξαρτήματα, να δοκιμάζει και να ελέγχει την κατασκευή.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Γνωρίζει τα βασικά όργανα και τις μεθόδους μέτρησης των ηλεκτρικών μεγεθών.
● Κατανοεί τις γενικότερες έννοιες του σφάλματος και της ακρίβειας στις μετρήσεις.
● Αναλύει τη λειτουργία των Γραμμικών Τροφοδοτικών.
● Γνωρίζει τα Τυπωμένα Κυκλώματα, την ιστορία και την εξέλιξή τους, τις πρώτες ύλες και τα
βασικά σημεία για το σωστό σχεδιασμό μακέτας Τ.Κ.
● Γνωρίζει τη σχεδίαση μακέτας τυπωμένου κυκλώματος με τη λογική κατασκευής των πλακετών με
το χέρι.
● Γνωρίζει το σχεδιαστικό πρόγραμμα Eagle και τις δυνατότητές του.
● Γνωρίζει τις κολλήσεις (εξοπλισμό, σωστή χρήση, προφύλαξη, RoHS).
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Μέτρηση και έλεγχος. Μεγέθη και μονάδες. Σφάλματα μέτρησης. Ηλεκτρομηχανικά όργανα
μέτρησης. Όργανο κινητού πηνίου και ανορθωτικά όργανα. Ηλεκτροδυναμικά όργανα, όργανα
διασταυρωμένων πηνίων, ηλεκτροστατικά και θερμικά όργανα. Διατάξεις μέτρησης ηλεκτρικών
μεγεθών. Αμπερόμετρα και βολτόμετρα συνεχούς ρεύματος. Μετασχηματιστές μέτρησης,
Ωμόμετρα. Έμμεσοι μέθοδοι μέτρησης της ωμικής και της σύνθετης αντίστασης. Μέτρηση της
αντίστασης γείωσης. Μέτρηση της ισχύος και της ενέργειας σε μονοφασικά και σε τριφασικά
κυκλώματα. Γέφυρες μέτρησης συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Αναλογικοί και ψηφιακοί
παλμογράφοι. Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης. Όργανα Εργαστηρίου. Σφάλματα μετρήσεων.
Μετρήσεις με Αμπερόμετρα dc και ac (ημίσειας και πλήρους ανόρθωσης). Μετρήσεις με
Βολτόμετρα dc και ac (ημίσειας και πλήρους ανόρθωσης). Μετρήσεις με Ωμόμετρο. Ντεσιμπέλ (db)
και μετρήσεις με db-μετρο. Γέφυρα Wheatstone. Μετρήσεις με Παλμογράφο. Μετρήσεις
κυκλωμάτων με χρήση λογισμικού (Electronic Workbench). Κυκλώματα ανόρθωσης. Μέγιστη
ανάστροφη τάση PIV (Peak Inverse Voltage). Πλήρης ή διπλή ανόρθωση. Μέση τιμή τάσης-
ρεύματος. Φόρτιση-εκφόρτιση πυκνωτή. Φίλτρα ανόρθωσης. Πολλαπλασιαστές τάσης. Ανίχνευση
βλαβών στα τροφοδοτικά.
Εισαγωγή στο CAD: Ηλεκτρονική σχεδίαση τυπωμένου, μονάδες μέτρησης και αντιστοιχία
διαστάσεων ράστερ-σχεδιαστικών προγραμμάτων, αγωγοί και νησίδες-διαστάσεις τους, αξιοποίηση
διαστάσεων τυπωμένου, μετατροπή ηλεκτρονικού σχεδίου σε τυπωμένο, εύρεση των
καταλληλότερων και συντομότερων διαδρομών αγωγών.
Το πακέτο Eagle: Δημιουργία ηλεκτρονικού σχεδίου, εξαρτήματα και βιβλιοθήκες στο Eagle,
δημιουργία νέων, ονομασίες και πεδία τιμών, μετατροπή ηλεκτρονικού σχεδίου Eagle σε τυπωμένο,
διαστάσεις τυπωμένου, διαστάσεις αγωγών, autorouting, σχεδίαση των αγωγών σύνδεσης, σχεδίαση
σε μονή και διπλή όψη.
Κολλήσεις (εξοπλισμός σωστή χρήση, προφύλαξη, RoHS)

   
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει

α) Από την έκβαση του αποτελέσματος των εβδομαδιαίων
εργαστηριακών ασκήσεων.(50%)
β) Από την τελική εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος
που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Επίλυση Προβλημάτων (50%)
Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές
από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

   
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Kaufman and Seidman, «Handbook for Electronics Engineerihg Technicians», McGraw-Hill
Loveday G.C., (1980) «Elecronic Testing and Fault Diagnosis», PITMAN
Malvino Albert Paul (1993) «Βασική Ηλεκτρονική,», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
MOTOROLA (1976) «Voltage Regulator Handbook Theory and Practice»
MOTOROLA Semiconductors (1977) «The European consumer selection», Switzerland
MOTOROLA, (1973) «Silicon Rectifier Handbook»
Schlabach & Rider (1963) «Printed and Integrated Circuitry», McGraw-Hill
Schuler (2008) «Electronic, Principles and Applications», 7th ed., McGraw-Hill
Κώστας Καλαϊτζάκης «Ηλεκτρικές μετρήσεις και αισθητήρες», 2010, Κλειδάριθμος
Στέφανος Τουλόγλου, «Ηλεκτρικές μετρήσεις», 2004, Ίων
Θεοδώρου Νικόλαος, «Ηλεκτρικές μετρήσεις», 2000, Συμμετρία
CadSoft EAGLE http://www.cadsoftusa.com
Coombs C.F. (1980), «Printed Circuits Handbook», McGraw-Hill
Felix-Simon-Szwarc (2012) «Resistor Theory and Tecnology», SciTech Publishing
Fred W. Kear, Marcel Dekker, (1987) «Printed Circuit Assembly Manufacturing», Inc. USA 1987

 
Επιστροφή
Σχετικά | Online χρήστες: 31
el.teithe.gr © 2002-2019