ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ INTERNET EXPLORER ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Wi-Fi


Για να λειτουργήσει η ασύρματη πρόσβαση στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών πρέπει να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις στον Internet Explorer:
1) Ανοίγουμε τον Internet Explorer
2) Πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία
3) Μετά στο Επιλογές Internet4) Στην καρτέλα Συνδέσεις5) Μετά στο κουμπί Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου6) Ενεργοποιούμε το checkbox "Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων"
7)Ενεργοποιούμε το checkbox "Χρησιμοποιήστε ένα διακομιστή μεσολαβητή γιατο LAN (Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για συνδέσεις μέσω τηλεφώνου ή VPN)."
8) Στη διεύθυνση γράφουμε "taurus" και στην Θύραβάζουμε "8080". Πατάμε OK και μετά πάλι ΟΚ, κλείνουμε τον Internet Explorer και τον ανοίγουμε ξανά.